منبع نویسی از ضروری‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های مقاله نویسی می‌باشد. ارجاع داخل متن یعنی اینکه نویسنده مقاله استفاده‌‌هایی که از پژوهش‌های دیگران داشته را به شکل صحیح عنوان کند و هم‌چنین از سرقت ادبی پیشگیری کند.

به طور کلی چندین روش استناد کردن وجود دارد که 3 مورد آنها به شرح زیر است:

AMA : health , medicine , biological sciences 

APA : education, psychology, other social sciences 

MLA : arts, literature, and humanities 

روش APA توسط انجمن روان‌شناسی امریکا ایجاد شده است از پراستفاده‌ترین روش‌های رفرنس‌نویسی است. این روش مورد تایید مجلات و ژورنال‌های علمی دارای اعتبار است و با روش‌های مدیریت منابع پژوهشی مانند اندنوت سازگاری دارد. همچنین هنگام کاوش اطلاعات می‌توان از این روش کمک گرفت.

در این روش هر ارجاعی دو بار در مقاله انجام می‌شود : ابتدا در متن به همراه توضیح کوتاه و سپس در اخر متن با جزییات دقیق. لیست رفرنس‌های پایانی بر اساس الفبا مرتب می‌شود.