ترجمه تخصصی عبارت است از برگردان یک نوشته به زبان دیگر. ترجمه پنجره ای به ادبیات دیگر ملت هاست. مترجم نماینده این رابطه است و نقش مهمی در این زمینه دارد. ترجمه سال‌های بسیاری است که رسالت منتقل کردن مفهوم‌ها را بین ملل بر عهده دارد. امروزه با پیشرفت فناوری و به دنبال آن افزایش مراودت‌های بین ملت‌ها ضرورت پرداختن به این مهم بیش از پیش احساس می‌شود.

ترجمه نه تنها علم بلکه یک هنر است. هنر اعتباربخشی به یک اثر نیاز به تخصص مترجم در زمینه زبان مادری ایشان و مسلط بودن به زبان دیگر پیش روی مترجم دارد. از طرف دیگر تسلط بر متن مورد ترجمه نیز از الزامات یک ترجمه تخصصی می‌باشد.

به لحاظ فنی و اخلاقی نیز مترجم باید حفظ امانت کند. از جمله دخیل نکردن عقاید و نظرات شخصی خود مگر به صورت ضمیمه و اضافه بر متن اصلی می‌باشد.

اکثر افراد ذهنیتی که درمورد ترجمه دارند این است که این حرفه برای ترجمه متون، مقالات، کتب، ویدیوها و… استفاده می شود. البته ترجمه در این زمینه ها کاربرد زیادی دارد ولی مسلما به این موضوعات ختم نمی شود. یکی دیگر از موارد کاربرد ترجمه، در زمینه ترجمه مدارک علمی و اسناد حقوقی است. برای مثال زمانی که یک دانشجو قرار است در کشور خارجه تحصیل کند باید تمام مدارک علمی خود را به زبان بین الملل یا زبان آن کشور ترجمه کند و سپس اقدام به ارائه مدارک و ثبت نام نماید.

نکته ای که در ترجمه اسناد حقوقی باید در نظر داشت این است که سند و ترجمه آن، دو متنی هستند که تنها زبان آن ها با هم متفاوت است ولی مضامین آن ها یکی است. ترجمه در این زمینه حساسیت بیشتری دارد زیرا این اسناد، حقوقی و یا علمی هستند و در نتیجه هر گونه خطا در ترجمه آن ها، پیگرد قانونی را به دنبال خواهد داشت. لذا باید بین متن ترجمه شده و سند اصلی، ارتباط وجود داشته باشد و ترجمه باید استاندارد باشد. لذا این استاندارد را باید از چند منظر در نظر گرفت:

۱-    متن ترجمه شده باید انسجام داشته باشد.

منظور از انسجام این است که قواعد زبان قصد در ترجمه رعایت شود و ترجمه متن از قواعد گرامری آن زبان پیروی کند.

۲-  ترجمه متن باید پیوسته باشد.

مسلما در سند اصلی این پیوستگی بین مطالب رعایت شده است و مترجم باید پیوستگی را در ترجمه هم رعایت کند. منظور از پیوستگی این است که مطالب ترجمه شده نباید جسته گریخته باشد بلکه ارتباط معنایی بین آن ها وجود داشته باشد و نکات مهم متن با هم در ارتباط باشند.

۳-هدفمندی ترجمه را فراموش نکنید.

مسلما ترجمه با این هدف صورت می گیرد که تمام مطالب در سند اصلی بی هیچ کم و کاستی به زبان دیگر تبدیل شود لذا مترجم نباید از زمینه اصلی آن فاصله بگیرد.

۴- ترجمه سند باید متناسب با موقعیت مورد نظر باشد.

 

زمانی که قرار است شما سندی را برای کشور دیگر ارسال کنید، باید فرمت آن نیز با فرمت اسناد آن کشور تطابق داشته باشد لذا مترجم باید در حین کار، به این اصل توجه داشته باشد.

نکته مهم در ترجمه اسناد این است که زمانی که قرار است شما سندی را ترجمه کنید، در واقع باید این سند را متناسب با فرهنگ جامعه زبان مقصد تنظیم کنید لذا ترجمه یک پل ارتباطی بین زبان مبدا و مقصد است به همین دلیل نیاز به دقت زیادی دارد.

منبع:https://fasttranslate.ir