چه تضمینی وجود دارد که پس از سفارش، پروژه انجام شود؟

این مجموعه تحت حمایت شرکت ایده پردازان میلاد پارس با شماره ثبت 36257، به نشانی "فارس ، شيراز ، خیابان عفیف آباد ،جنب بیمارستان دکتر میر، ساختمان 101، طبقه همکف واحد 2" می باشد و کلیه فعالیت ها توسط شرکت فوق الذکر تعهد می گردد. همچنین پیشنهاد می شود پیش سفارش های با هزینه بالا ابتدا یک صفحه بصورت آزمایشی ارسال فرمایید و پس از کسب رضایت سفارش اصلی خود را ارسال نمایید.

 

آیا درصورت عدم رضایت از انجام پروژه وجه پرداختی قابل استرداد خواهد بود؟

ترجمه مقاله علمی، ترجمه تخصصی و ترجمه پزشکی درصورت عدم رضایت مشتری و ارائه مستدلات طبق شرایط ذکر شده در صفجه قوانین و مقررات، برای بار اول ترجمه مجدد گردیده و درصورت عدم رضایت مجدد و درخواست مشتری طبق نظر کارشناسان مجموعه تمام یا بخشی از هزینه ترجمه و سایر خدمات قابل استرداد خواهد بود.

 

آیا این مجموعه جهت حفاظت امنیت مقالات پیش از نشر تمهیداتی دارد؟

بله، شرکت ایده پردازان میلاد پارس با شماره ثبت 36257 تضمین می نمایند کلیه مقالات ارسال شده توسط متقاضیان به سامانه ترجمیا را در اختیار هیچ شخص و یا گروهی جهت چاپ و نشر قرار ندهند.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت عدم رعایت مسائل امنیتی از سوی شخص متقاضی برعهده این مجموعه نمی باشد.

 

ترجمه مقاله و ترجمه تخصصی و ترجمه پزشکی و غیر پزشکی از خدمات شاخص این مجموعه میباشد.